Insändare Mitt i flyttkarusellen – vem tar hänsyn till de berörda, äldre och barn?

Då Luleå kommun planerar för sammanslagningar av äldreboenden är argumenten, förutom att göra besparingar, att det är bra för personalen och att det är okej för anhöriga.

Men vem bryr dig om hur de som bor på äldreboenden reagerar på en flytt, hur känner de? Många kanske har svårt att kommunicera men de har känslor och en känd omgivning och personal är trygghet för dem.

Detsamma när barn på små skolor ska flyttas ihop till stora skolor. Då sägs det vara bra för personalen, att personal inte vill jobba på skolor i byarna.

Vem frågar barnen om de vill gå på den lilla och kanske för dem trygga skolan eller på en ny större skola. Under många år har politiker pratat om vikten att ha små enheter och en levande landsbygd. Den tiden verkar vara förbi.

På en mindre skola bör chansen för barn vara större att bli sedda och få en trygg start i livet.

Glöm inte bort de som verkligen berörs!