Svar på insändaren "Skolan slarvar med kosten" som var med i NSD den 15 augusti och hade signatur "Besvikna föräldrar":

Vi vill bemöta insändaren med lite kort information och rättelse av sakfel. Först och främst vill vi tacka för era synpunkter! Kost och lokalvårdschefen är dock inte ansvarig för frukost och mellanmål som serveras i fritidsverksamheten, ej heller för skolcafeterian. Det är skolans ansvar och verksamhet.

Strandskolans kök är kommunens enda produktionskök och tillagar mat till skolrestaurangen samt till kommunens övriga verksamheter och klarar i dag inte fler uppdrag.

Vad gäller den mat som serveras i fritidsverksamheten så medger rektorn att det funnits brister och har tillsammans med sin personal vidtagit åtgärder för att utbudet skall utgå från samma riktlinjer som i skolan och förskolan. Elevcafeterian har redan under föregående läsår sett över sitt utbud mot gällande riktlinjer.

Det pågår ett fint samarbete mellan skolan och kostverksamheten och vi kommer att fortsätta bedriva utvecklingsarbetet kring den viktiga skolmåltiden.