I Kalix satsar vi på att bli en föregångskommun i Sverige när det gäller jämställdhet. Målet är att bli Sveriges mest jämställda kommun så vi vill att vår kommun ska bli ett verkligt jämställt samhälle, där både kvinnor och män, flickor och pojkar, känner att man har möjlighet att göra det bästa av sitt liv och utvecklas på lika villkor. Vi har kommit en bra bit på vägen, även om mycket återstår att göra. Att bli ett verkligt jämställt samhälle är en stor uppgift.

Vi har infört checklista för jämställda beslut. Alla politiska beslut ska ha en jämställdhetsanalys och leda till ökad jämställdhet. Vi utbildar politiker och tjänstemän i vår kommun. Vi har gjort lönekartläggning och jämställt oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi har tagit beslut om att alla anställda i kommunen ska få arbetskläder. En viktig jämställdhetsfråga och en tydlig signal till övriga kommuner, företag och verksamheter.

Vi har infört heltid för alla anställda i kommunens verksamhet. Vad vill vi och vart är vi på väg? Det gäller att svinga sig upp till budgetarna och de politiska besluten. Det ligger ett mycket stort ansvar på politikerna i vårt län, för att göra verkstad av jämställdhetsarbetet och driva utvecklingen snabbare framåt.

Enligt OECD är jämställdhet är den enskilt viktigaste tillväxtfaktorn för ett land eller en regions utveckling. Med andra ord, vi har ingen tid att förlora. Det är nu vi ska göra Norrbotten verkligt jämställt! I Kalix har vi satt jämställdhet högt upp på agendan och det ska genomsyra all verksamhet. Det gäller att ha jämställdhetsglasögonen på sig hela tiden och förändra sitt tänkande i grunden. Vi omfattas alla av osynliga normer och värderingar som begränsar oss, vårt tänkande och beslutsfattande. Förminskar våra möjligheter som människor att bli det bästa vi är ämnade att vara.

Det handlar om utbildning och medvetandegörande Kunskap, kunskap och kunskap ger utveckling. Det handlar om att vi som kommun måste ta ett ansvar, för att lyfta jämställdhetsfrågan i hela kommunen. Fortsatta utbildningsinsatser för kommunens tjänstemän och politiker. Stora utbildningsinsatser för förskollärare, lärare och all personal inom skolan. Utbildning för all personal inom vård, omsorg och socialtjänst. Utbildningsinsatser för näringslivet, föreningslivet och idrottsrörelsen. Alla medborgare i Kalix ska få möjlighet att ta del av både utbildningar och föreläsningar. Kunskap ger utveckling och utveckling ger tillväxt!

Det vet vi i Kalix. Jämställdhet är en vinst i micro- och i macroperspektivet. Ju mer jämställt ett samhälle är desto större tillväxt och välmående för alla. Varje människa ges möjlighet till att utvecklas i frihet oavsett vem hen är och vad hen vill med sitt liv. Vi behöver bli fler Norrbottningar och nu gäller det att vända trenden i alla kommuner.

Demografi handlar om hur vår befolkning ser ut och vilka resurser de har. Vi har en åldrande befolkning och kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för framtiden i länet. Fortfarande flyttar kvinnorna från Norrbotten!

Varför tjänar män fortfarande 2018, mera pengar för samma jobb, än kvinnor? Varför har män mera makt och inflytande i samhället? Varför äger fler män sitt boende och sin bil? Varför får män bättre hälso - och sjukvård? Det handlar om politiska beslut, normer och värderingar.

Hur kan vi vända trenden och visa att Norrbotten är ett bra län för flickor och kvinnor att arbeta, bo och leva i? Vi behöver mera utbildning för att förstå strukturer och normer. Få hjälp att sätta på oss jämstölldhetsglasögonen, så att vi ser klart och tydligt. Man behöver även inleda arbete i kommunerna för att titta på chefers villkor, ansvar, antal underställda och administrativt stöd. Är det jämställt?

Andra viktiga beslut är arbetskläder, löneförmåner och arbetstider - är det jämställda? Hur är resurser fördelade mellan flickor och pojkar, män och kvinnor? Hur leder beslutet till ökad jämställdhet? Vi får i och med detta en ny kunskapsnivå och kan driva på utvecklingen. Det blir en naturlig del av det löpande arbetet, och då får vi någonting gjort.

Man måste våga prata om jämställdhet och själv bli medveten om sina normer och värderingar. Börja göra skillnad hos sig själv och i sin närhet. Det är nu det verkliga arbetet börjar och det är nu vi verkligen kan bygga ett jämställt Norrbotten tillsammans.