En fråga i nuet är vilka partier i Jokkmokk som är aktivt delaktiga ifråga att begränsa ett rasistiskt parti som SD. Vilka partier håller sig till vallöften om att inte ge ett rasistiskt parti makt? Här åses det inte att SD ska uteslutas från sina valda mandat i kommunfullmäktige utifrån valresultat utan frågan som det handlar om i den dagliga debatten, att politiken ska motverka rasistiska värderingar i samhället. Här går det som exempel att titta på vilket sätt som många personer från andra länder berikat på olika sätt denna kommun vare sej de inflyttat, bosatt sig från andra länder eller kommit hit som asylsökande eller historiskt motsvarande.

Gällande simpla argumentet gentemot SD, så vem tusan är svensk med hänvisning till historia och ursprung? SDs gällande argumentation för att hävda sin sak vad som är svenskt gällande uppmanande till rasism gällande vad som inte är svenskt. Ta bara ”kungafamiljen” som SD i propaganda hävdar utgör det svenska. Här finns en uppsjö av liknelser i sammanhanget som åskådliggör en vetenskaplig bild på vilket sätt folk/människor över hela världen bosatt sig på olika landområden i historia och i grunden har olika ursprung ifråga om härkomst eller via krig tagit över olika länder. Här finns ju i historian olika giftermål som också påverkat huruvida ett land tillhör något annat eller inte.

Flyttar aspekt på simpelt exempel i nutid gällande 1960- och 1970 tal då arbetare från olika länder och kulturer anlände till Sverige för att utföra allehanda jobb inom olika branscher, bland annat vattenkraften. Oberoende om alla dessa människor kom från Jugoslavien, Italien eller länder som Finland och verkade i olika branscher så bidrog alla dessa till ett välstånd för oss alla i Sverige oberoende vilken härkomst vi alla hade i grunden.

Så frågan till partier i Jokkmokks kommun lyder: Vad gör ni konkret för att motverka såväl opportuna åsikter som att motverka rasismen som SD står för?

Bli inte slapp och enbart skyll på valresultat av alla oss väljare för att dölja egen begränsning av att motverka rasism och hävda att de som valt har fallerat i deras val och möjliggjort ett rasistiskt parti att existera!

Motverka gamla försyndelser, oberoende parti och oberoende karaktär. Det är ett sätt att komma tillrätta för att skapa en politik som gagnar alla i Jokkmokks kommun och på så vis bortse från eventuell personlig status som primärt motverkar och inskränker insikter.