I dag är bostadsbristen enorm och hyrorna i nyproduktion är så höga att de som behöver ta steget in på bostadsmarknaden inte har råd. Marknaden har inte löst situationen och marknaden har inte heller något affärsmässigt motiv att bygga bort bostadsbristen. Bostadsbristen är en vinstmaskin eftersom människor i många fall inte har något annat val än att acceptera höga hyror eller köpa ett boende och skuldsätta sig högt. Det är ett korsiktigt sätt att tjäna pengar. Sett ur konsumenters perspektiv är det en katastrof.

Det är med stor glädje som vi konstaterar att vi nu äntligen får ett investeringsstöd för produktion av nya hyresrätter och studentbostäder. Regeringen har i och med detta tagit ett stort steg inom det bostadspolitiska området.

Investeringsstödet skapar goda förutsättningar för fastighetsägarna att erbjuda avsevärt lägre hyror vid nyproduktion. Stödet villkoras med en högsta tillåtna hyra per kvadratmeter. Detta gagnar hyresgästerna och eliminerar risken att stödet hamnar i fickorna på fastighetsägarna.

Särskilt intressant kan stödet bli för de kommuner som har bostadsbrist och där kostnaderna för att bygga hyresrätter överstiger marknadsvärdet.

Vi på Hyresgästföreningen vill fortfarande ha en skattereform inom bostadspolitiken. Anledningen är att hyreslägenheter beskattas avsevärt hårdare än alla andra boendeformer, men investerings­stödet är välkommet och ett stort steg på vägen.

Vi hoppas nu att kommunerna och deras allmännyttiga bostadsföretag verkligen tar stafettpinnen och bygger bostäder med rimliga hyror. Ökat byggande gör det möjligt för unga att flytta hemifrån, att studera där utbildningen som de är intresserade av finns. Det gör det möjligt för företag att rekrytera rätt kompetens och inte minst innebär rimliga hyror att mindre del av människors disponibla inkomst går åt till att bo, och man har därmed råd att konsumera annat.

Människor har rätt till ett hem – en trygg plats omgärdad av schyssta spelregler och rimliga villkor. I regeringsformen står det att det allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad, och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det är nog en och annan som önskat att ”marknadsanpassa” regeringsformen, men nu gäller det att modiga kommunpolitiker och bolag går från ord till handling. Rätten till ett hem förutsätter en social bostadspolitik. Sätt igång och bygg!

Tack!